تماس با موســســه
تلفن: ۹۶۰۴-۳۳۴۸-۰۴۴   |   فکس: ۹۶۰۲-۳۳۴۸-۰۴۴
ارومیه، کیلومتر یک جاده‌ی جانوسلو، شهرک فناوری الکترونیک
 
 
لطفا پرسش‌ها و نظرات خود را با استفاده از فرم زیر ارسال نمایید: