خـــــــــبر
دبیر کارگروه ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از موسسه‌ی ارومی بازدید کرد.

دکتر مهدی فقیهی، دبیر کارگروه ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دکتر محمدرضا پورفرد، دبیر کارگروه الکترونیک و مخابرات این ستاد از پروژه‌های طراحی مدارات مجتمع بسیار پیشرفته، سیستم آبیاری هوشمند و tap changer تحت بار بازدید کردند.

 

بازدیدکنندگان ضمن ابراز علاقه‌ی ویژه به فعالیت‌های این مجموعه، بر حمایت‌های دولت تاکید و قول مساعدت در خصوص ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی خارج از کشور برای پیاده‌سازی این ایده‌ها دادند.

۱۶ مهر ۱۳۹۷