خـــــــــبر
جشنواره‌ی منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش البرز به میزبانی بنیاد نخبگان آذربایجان غربی و در محل موسسه‌ی آموزش عالی ارومی برگزار شد.

بنیاد نخبگان آذربایجان غربی، میزبان برگزاری جشنواره‌ی منطقه‌ای اختراعات و ابتکارات رویش البرز بود که بیستم و بیست‌ویکم تیرماه امسال برگزار شد. موسسه‌ی آموزش عالی ارومی نیز به واسطه‌ی داشتن فضای و امکانات مناسب برای برگزاری جشنواره و با استقبال از برگزاری جشنواره در محل موسسه، در تعامل با بنیاد نخبگان، این فضا را در اختیار برگزارکنندگان جشنواره قرار داد.

۲۱ تیر ۱۳۹۷