خـــــــــبر
دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی، پایان سال ۱۳۹۴ را در کنار یکدیگر جشن گرفتند.

موسسه‌ی ارومی، جشن پایان سال را فرصتی مناسب برای گفتگو در مورد موضوعات گوناگون در فضایی صمیمی و با نشاط میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مسئولان موسسه می‌داند. در این مراسم که با تلاش خود دانشجویان برگزار شد، از نفرات برتر آموزشی نیز تقدیر به عمل آمد.

۱۹ اسفند ۱۳۹۴